நெல்சன் மண்டேலா

நெல்சன் மண்டேலா (Nelson Mandela)

தென்ஆப்ரிக்காவின் முன்னாள் அதிபர். 5.12.2013 அன்று தனது இறுதிமூச்சை விட்டு விண்ணுலகை அடைந்தார். இவர் உலக அரங்கில் பல காரணங்களுக்காகப் பிரபலமானவர். தென்ஆப்பிரிக்க சுதந்திரத்திற்கு பாடுபட்டவர். கருப்பர் இன மக்களுக்கும் இவர் ஒரு மகாத்மா.

Vilakazi Street, Orlando West, Soweto. இதுதான் இவரின் பூர்வீக வசிப்பிடம்.
பொதுவாக ஐரோப்பிய நாடுகளில் ஒருவரின் இறப்பை துக்கமாக நினைத்து அமைதியுடன் கலந்து கொள்வார்கள். இரங்கல் செய்தியாக மட்டுமே ஒரு கூட்டத்திற்கு ஏற்பாடு செய்வார்கள். ஆனால், ஆப்பிரக்கா, ஆசியா போன்ற நாடுகளில் இது முற்றிலும் மாறுபட்டு, அதை ஒரு விழாவாக, ஆர்ப்பாட்டமாக கொண்டாடுகின்றனர். மேற்கு பூமியில் ஒரு கலாச்சாரம். கிழக்கு பூமியில் மற்றொரு கலாச்சாரம். இங்கு இறந்த மனிதனின் ஆன்மா மனநிறைவை அடைவதற்காக உயிருள்ள உடல்கள் ஆடல் பாடல்களில் திழைத்து இறந்த உடலின் ஆன்மாவை திருப்தி படுத்துகின்றனவாம். மண்டேலாவுக்கும் அதுபோலவே மக்கள் மகிழ்ச்சியுடன் ஆடல் பாடல்களில் ஈடுபட்டு, இறப்பை ஒரு கொண்டாட்டமாகவே ஆக்கினர்.

இவரை ஒருவர் இப்படி நினைவுகூர்கிறார். “From poverty to prison to president. Thank you Mr. Mandela”
அவருடைய இறப்பு அவர் இன மக்களை மறுபடியும் இணைத்திருக்கிறதாம். (Even though we bid goodbye to him, it allows us a chance to unify.)
Great human being. A Benchmark for all the political leaders in this world to emulate. The world has lost a statesman. The world needs many more Mandela to finally achieve peace and real democracy. May his soul rest in peace.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s