காலங்களின் தமிழ்ப் பெயர்கள்

பருவகாலத்தின் பெயர் = ஆனியம், இருது (ருது).

ஒரு கலையின் பெயர் = திதி, பக்கம்.

மாதத்தின் பெயர் = மதி, திங்கள்.

மதிதெரியும் கலை இரவின் பெயர் = சீனிவாலி.

மதி மறையும் கலை இரவின் பெயர் = குகு.

பூரணையின் பெயர் (பௌர்ணமி) = உவா, பவ்வம்.

அமாவாசையின் பெயர் = இந்துவோடிரவி கூட்டம், அமை.

வருடத்தின் பெயர் = ஆண்டு, சமை, ஆயனம்.

ஆண்டில் பாதியின் பெயர் (அரையாண்டு) = அயனம்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s