பரிமேலழகர்

பரிமேலழகர்

திருக்குறளுக்கு உரை எழுதியவர். இவர் காஞ்சிபுரத்திலே வைஷ்ணவ குலத்தில் பிறந்து வடமொழி தென்மொழி இரண்டிலுமே வல்லவராக விளங்கியவர். இவர் பாண்டி நாட்டில் பிறந்தவர் என்றும் சிலர் சொல்வர்.

தொண்டைமண்டல சதகத்தில், ‘வள்ளல். . . .. . .திருக்காஞ்சிவாழ் பரிமேலழகன் வள்ளுவனார்க்கு வழிகாட்டினான் றொண்டைமண்டலமே’ என்ற பாடலால் இவர் தொண்டை மண்டலத்தை சேர்ந்தவர் என்ற இவ்வுண்மை விளங்கும்.

வள்ளுவர் குறளுக்கு உரைசெய்தோர் பதின்மர். அவருள்ளே சிறந்தவர்கள் நச்சினார்கினியரும் பரிமேலழகருமே.

இவ்விருவருள்ளே பரிமேலழகர் உரையே சிறந்தது.

வள்ளுவர் குறளுக்கு உரை செய்த பதின்மருள், முற்பட்டவராகிய தருமர் ஆருகதர். அவரை ஆருகதர்கள் தருமசேனர் என்பர். அவர் உரைத்த உரையிலே பெரும்பாலும் ஆருகத மதத்தின் கொள்கைகளே காணப்பட்டதால் மற்றவர்களும் அவரவர் மதக் கொள்கைகளையே பிரசங்கித்தனர்.

நச்சினார்கினியரே திருக்குறளைப் பொதுநூலாகக் கொண்டு நடுநிலை கலங்காமல் உரை செய்தவர்.

ஆனாலும் மற்ற ஒன்பது பேரின் உரையும் சரியானது அல்ல எனத் துணிந்து, பரிமேலழகர் உரை செய்யப் புகுந்தார் என்பர்.

பரிமேலழகர் மிகுந்த யோகப் பயிற்சி உடையவர் என்பதால், ஒவ்வொரு உரை செய்யும்போதும் அவர் சமாதி நிலையில் இருந்தே அதன் மெய்ப்பொருள் கண்டார் என்றும், அவர் பூர்வத்தில் வைஷ்ணவராய் இருந்து பின்னர் சுப்பிரமணிய உபசகர் ஆயினார் என்றும், ஒரு கர்ணபரம்பரை உள்ளது.

மற்றைய சரித்திரம் எவ்வாறாயினும், திருக்குறளின் ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் சமாதி நிலையிலிருந்தே மெய்ப் பொருள் கண்டார் என்பது அவரின் உரையை ஊன்றி நோக்கும்போது நம்பத்தக்கதாகின்றது.

இவர் உரை 1200 வருஷங்களுக்கு முன் செய்யப்பட்டது.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s