அனுமன் பிறந்த கதை (The birth of Hanuman)

(அனுமன் பிறந்த கதை):

அஞ்சனை என்பவள் ஒர் அப்சரப் பெண். இவள் ஒரு சாபத்தால் குஞ்சரன் என்னும் வானரனுக்கு புத்திரியாகப் பிறந்து, விரும்பிய உருவங்களை எடுக்கும் திறமை பெற்றாள்.

ஒருநாள் மனுஷ உருவம் எடுத்து ஒரு இளம் பெண்ணாகி வாயுபகவானை கூடி அனுமனை புத்திரனாகப் பெற்றாள். அதன்பின்னர், இவள், கேசரி என்னும் ஒரு வானரனுக்கு மனைவியானாள்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s